Tin tức
Nhiều người sử dụng các loại hạt hút ẩm, chất hút ẩm để bảo quản thực phẩm, đồ dùng, hàng hóa của bản thân mỗi ngày nhưng chưa biết bản chất của hạt này là gì, sự nguy hại nếu lỡ nuốt phải… Bài viết dưới đây sẽ làm rõ tất cả những thắc mắc này.
Hạt hút ẩm là những hạt có khả năng hút nước trong một điều kiện hoặc môi trường cụ thể. Hạt hút ẩm có thể làm từ các chất như: SiO2.nH2O (n<2); Canxi clorua (CaCl2) hoặc một số chất khác.